60 - 434 Poznań

ul. Bartoszycka 17

przedstawicielstwo

Huzap

Firma

Firmę Huzap założono w 2002 roku wybierając na siedzibę miasto Hennef tradycyjnie związane z budową wag.

Zakres dostawy firmy Huzap GmbH obejmuje paletę produktów z zakresu techniki pakowania, transportu, magazynowania i dozowania wagowego oraz instalacji kompletnych linii mieszalniczych. Firma Huzap od swojego powstania poprzez dostawę instalacji, które sprawdziły się pod względem jakościowym i technicznym zdobyła sobie na całym świecie grono stałych klientów. Jako uzupełnienie oferty do dostarczanych wag i instalacji firma zapewnia pełny pakiet serwisowy i konserwacyjny jak również dostawę części zamiennych.

Offer

Szczegółowy program dostaw firmy Huzap przedstawia się następująco:

Huzap

Z zakresu instalacji linii mieszalniczych

 • magazynowanie i transport głównych surowców
 • magazynowanie i odważanie dodatków
 • odważanie głównych surowców
 • magazynowanie i odważanie surowców płynnych
 • transport i magazynowanie mieszanek
 • zaopatrywanie wytłaczarek
 • elektroprocesowe sterowanie

Huzap

Z zakresu techniki ważenia i pakowania

 • urządzenia pakujące z techniki FFS
 • technika workowania – wagi netto
 • technika workowania – wagi brutto
 • instalacje napełniające dla dużych opakowań
 • maszyny do produkcji worków z folii rękawowej

Więcej na stronie producenta

Nasi PARTNERZY

surowce

mieszalnia