Zadzwoń do nas

60 - 434 Poznań

ul. Bartoszycka 17

Polityka Prywatności

Klauzula dla Klientów przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Siekierczak „Jarmex” ul. Bartoszycka 17, 60-434 Poznań;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i dostawy towaru na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty realizujące zlecenie lub uczestniczące w jego realizacji, a także podmioty przetwarzające;
4) Pani/Pana dane osobowe dane przetwarzane będą do ustania procesów przetwarzania w ramach realizowanej umowy oraz planowania biznesowego, lecz nie dłużej niż 10 lat;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy oraz dostawy produktu.

Klauzula dla Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Siekierczak „Jarmex” ul. Bartoszycka 17, 60-434 Poznań;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty zlecające realizację umowy i podmioty uczestniczące w jej realizacji (o ile dotyczy), a także podmioty przetwarzające;
4) Pani/Pana dane osobowe dane przetwarzane będą do ustania procesów przetwarzania w ramach realizowanej umowy oraz planowania biznesowego, lecz nie dłużej niż 10 lat;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.